Kargoweb - Yükleniyor

Kargoweb.com - Yurtdışı Gönderi ve Yurtdışı Kargo

Yurtdışı Gönderi

Yurtdışı Kargo

Hava Kargo

Fuar Taşımacılığı

Daha önce lojistik ve taşımacılık sektöründe deneyimi olan ve artık daha inovatif olarak sektöre yeni bir sistem kazandırmak isteyen kargoweb, Firmalar ve tekil kişiler adına diğer taşıyıcı firmalarla anlaşmalar yapıp, grup satın alma gücünden faydalanarak Yurtdışı Gönderi ve Yurtdışı Kargo için en uygun fiyatı sizlere sunar. Bunun yanında gönderilerinizin takibini kolaylaştırıp sizlerin üzerinizdeki operasyon yükünü azaltmayı hedefler.

Kargoweb olarak yaptığımız işe başlamamızın sebebi Türkiye orjinli bir dünya markası yaratmak ve parsiyel taşımacılık sektörünü yeniden tanımlayıp siz kullanıcılar için daha işlevsel ve avantajlı hale getirebilmektir.Bunu kurduğumuz iş modelinde Kargoweb siz müşteriler için müteahhit pozisyonunu üstlenerek Yurtdışı Gönderi ve Yurtdışı Kargolarınızın en uygun fiyatlı ve en uygun firmayla istediğiniz destinasyona gitmesini sağlayarak yapıyoruz.

Vizyonumuz, Yurtdışı Gönderi ve Yurtdışı Kargo sektöründe yeni bir dönem başlatıp, uygun fiyat ve kaliteli gönderi hizmeti sunarak dünya markası olmaktır. Misyonumuz ise,İnternet ve teknolojilerini en iyi şekilde kullanıp çözümler geliştirmek Ar-Ge yatırımı yapmak, yeni projeler gerçekleştirmek ve çalışanları ile birlikte büyümektir.

 

TARAFLAR

ARACI/.SAĞLAYICI (bundan böyle “Kargoweb” olarak anılacaktır)

Ünvanı

:

Kargo Ağı Boğaziçi Kargo Taşımacılık Ticaret Anonim Şirketi

Adresi

:

Esentepe MAh. Kore Şehitleri Cad. Mithat Ünlü Sok. D:1 No:15 Şişli/ İstanbul

Telefon

:

0850 800 1482

Fax

:

0850 800 1482

Eposta adresi

:

info@kargoweb.com

GÖNDEREN /ÜYE (bundan böyle “Üye” veya “Gönderen” olarak anılacaktır)

Adı Soyadı

:

Adresi

:

Telefon

:

Eposta adresi

:

 

 

 

 1. Tanımlar

“ Anlaşmalı Kargo Firmaları ” Kargoweb Hizmetlerinin sağlanması amacıyla Üyelerin gönderilerini taşıyan ve istenilen yere ulaştıran anlaşmalı taşımacılık firmalarını ifade eder.

“Gönderen” Kargoweb Hizmetlerinden yararlanarak yurtdışı gönderisinde bulunan Üyeyi ifade eder.

“Kargoweb Hizmetleri” Üyelerin yurt dışı gönderilerini istedikleri alıcıya (“ Alıcı ”) ulaştırmaları için Anlaşmalı Kargo Firmaları aracılığıyla Üyelere en uygun kargo hizmetini almaları için aracılık etme ve Üyeler adına ve hesabına gönderimi sağlama hizmetlerini ifade eder. Kargoweb Hizmetleri Üye hesabına gerçekleştirilir ve şunları kapsamaktadır:

“Konşimento” AKA Air Way Bill, yurt dışı numune gönderilerinde müşterinin doldurduğu ve gönderen alıcı adres ve diğer bilgilerinin olduğu belgeyi ifade eder.

Proforma Fatura: Müşterinin doldurduğu ve yurt dışı gönderilerinde gönderinin içerik beyanını (gönderi detayı ve her kalem için fiyat beyanı)ifade eder. İşbu belge karşı ülkenin gümrüğüne ibraz edilmektedir.

“Standart Üye” www.kargoweb.com web adresi üzerinden Kargoweb Hizmetlerinden faydalanabilmek için gerekli üyelik formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup sisteme ücretsiz olarak kaydolan ve üyelik koşullarını yerine getiren gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.

“VIP Üye” www.kargoweb.com web adresi üzerinden Kargoweb Hizmetlerinden faydalanabilmek için gerekli üyelik formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup KDV dahil 177 TL üyelik ücretini ödeyerek sisteme kaydolan ve www.kargoweb.com adresinde faydalanan üyelik koşullarını yerine getiren gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.

“ Üyeler ” Standart Üyeleri ve VIP Üyeleri ifade eder.

 

 1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin (“ Sözleşme ”) konusu, işbu Sözleşme kapsamında Üyelerin www.kargoweb.com websitesi üzerinden elektronik ortamda gerekli bilgileri doldurarak Kargoweb Hizmetleri ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“ TKHK ”) ve ulusal ve uluslararası taşımacılık kuralları da dâhil olmak üzere tüm ilgili mevzuat hükümleri uyarınca (topluca “ Mevzuat ” olarak anılacaktır) Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 1. VIP Üyelik Ücreti

 

Standart Üyelik ücretsiz olup, VIP Üyeler için öngörülen yıllık ücret KDV dahil 177 TL’dir.

 

 1. Kargoweb Hizmetlerinin İşleyişi

 

 1. Üyeler kargoweb.com web adresi üzerinden gönderi bilgilerini, alıcı adres ve bilgilerini girdikten sonra Konşimento ve Proforma Fatura düzenlenerek gönderi Üyenin adresinden teslim alınır.
 2. Üyeler Konşimento ve Proforma Fatura bilgilerini eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurmayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 3. Üyeler, kargoweb.com web adresi üzerinden verilen bilgilere göre Kargoweb tarafından öngörülen gönderi ücretinin tahmini olduğunu, kesin ücretin gönderi Kargoweb tarafından alındıktan sonra operasyonda ortaya çıkacağını bildiğini ve bu kapsamda operasyonda ortaya çıkabilecek ek ücretleri ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kargoweb tarafından operasyonda tekrardan ölçülen ağırlık veya desi değerlerinin Gönderenin beyanı ile örtüşmemesi durumunda Kargoweb, Üye kayıtlı telefon numarası veya e-mail adresi üzerinden bilgilendirir ve ekstra ücreti www.kargoweb.com internet sitesinden Konşimento üzerindeki takip numarası ile yatırmasını ister. Üyelerin, Kargoweb tarafından belirlenen bedeli 3 iş günü içinde ödememeleri halinde, Kargoweb gönderiyi, Üyeden teslim aldığı adrese geri iade eder ve Üyenin ödediği bedelden gönderi iadesi bedelini ve varsa zararlarını mahsup ederek geri kalan tutarı Üyeye iletir. Üyenin yanlış beyanı sebebiyle Üyenin fazla gönderi bedeli ödemesi halinde Kargoweb fazla ödenen bedeli Üyeye göndermeyi kabul ve taahhüt eder.
 4. Üyeler, kendilerine Kargoweb tarafından verilen Konşimentoda ve aşağıda Madde 4 kapsamında belirtilen taşımacılık kurallarının ve Anlaşmalı Kargo Firmalarının uygulamalarınınKargowebden bağımsız olduğunu ve bu kuralların kendi gönderileri için uygulanacak olduğunukabul ederler. Üyeler, Konşimento üzerindekitakip numarasını kullanarak kargoweb.com web adresinden gönderilerinin takibini gerçekleştirebilirler.
 5. Üyeler, Kargowebin tek başına kargo hizmeti vermediğini yalnızca Anlaşmalı Kargo Firmaları ve Üyeler arasında en makul kargo hizmetini sağlayacak Anlaşmalı Kargo Firmasının seçimivle, gönderinin Anlaşmalı Kargo Firmasına teslim edilmesi için aracılık faaliyetinde bulunduğunu kabul ve beyan eder.
 6. Kargoweb, Üyenin kimlik, iletişim ve diğer kişisel bilgilerini, Kargowebin işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla ve kargoweb.com web sitesinin güncellemelerinden Üyeleri haberdar etmek için veya diğer pazarlama bilgileri hakkında Üyelerle iletişim kurmak için kullanabilir. Üye, bu bilgilerin Kargoweb tarafından anılan amaçlarla kullanımına açıkça muvafakat eder.

 

 1. Taşımacılık Genel Şartları

 

 1. Kabul Edilmeyen Mallar

Gönderen, gönderinin taşımaya uygunluğunun aşağıdaki hallere göre değerlendirileceğini kabul eder. Aşağıdaki hallerde gönderi kabul edilmeyecektir:

 • IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Kuruluşu ), ICAO (Uluslararası Hava Taşımacılığı Organizasyonu), Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği veya uygulanan hukuk kapsamında rizikolu malzeme, tehlikeli mal, yasak ya da kısıtlı olarak sınıflandırılmış olanlar;
 • İlgili gümrük düzenlemelerinin gereksinmesine karşın gümrük beyanı yapılmamış olması hali; ya da
 • Kargowebin veya Anlaşmalı Kargo Firmalarının bir gönderiningüvenli ya da yasal olarak taşınamayacağına karar vermesi (: hayvanlar, para, kıymetli evrak ve senetler, kıymetli maden, külçe, taşlar ve eşya, ateşli silahlar, bunlara ait parçalar ve cephaneler, insan bedeni parçaları, pornografik malzemeler ve yasadışı narkotik maddeler/ ilaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ).

 

 1. Teslim Edilebilen ve Teslim Edilemeyecek Maddeler

Üyeler, Posta kutusu ya da posta kodlarına teslimat yapılmadığını kabul ederler.

Teslimat Gönderen tarafından verilen adrese yapılır, ancak Gönderen tarafından belirtilen alıcıya şahsen teslimat mümkün olmayabilir. Alıcının gönderiyi reddettiği ya da alıcı tarafından bir bedel ödenmesi gereken hallerde alıcınınödeme yapmayı reddettiği ya da alıcı tarafından gönderinin kabul edilmediği durumlarda ya da gümrük değerinin az gösterilmesi nedeniyle, ya da alıcının makul anlamda kimlik ya da yer tespitinin mümkün olmadığı hallerde, Kargoweb gönderinin masraflar Gönderen tarafından ödenmek üzere iadesi için makul çabaları gösterecektir ancak Kargoweb Anlaşmalı Kargo Firmasının farklı bir uygulamasından sorumlu olmayacaktır.

 1. . Denetleme Hakkı


Üyeler, Kargowebin veya Anlaşmalı Kargo Firmasının takdirinde olmak üzere ya da ilgili uygulanabilir hukuk uyarınca, gönderilerin herhangi bir zamanda açılıp Kargoweb ya da ilgili makamlar tarafından denetlenebileceğini kabul ederler. Ancak Kargoweb veya Anlaşmalı Kargo Firması her paketi denetlemekle yükümlü değildir.

 1. Gönderi Bedeli ve Faturalama

Üyeler gönderi bedelinin, fiili ya da hacimsel ağırlıktan hangisi daha yüksekse ona olana göre hesaplanacağını. ve bu hesabı teyit etmek üzere, her gönderinin Kargoweb tarafından yeniden tartılıp ölçülebileceğini kabul ederler. İşbu sözleşme Madde 3.2 hükmü saklıdır. Gönderinin taşımaya uygun bulunmadığı hallerde Kargoweb veya Anlaşmalı Kargo Firması tarafından sağlanan hizmetlerle ilgili ya da Kargoweb tarafından Gönderen ya da alıcı ya da üçüncü bir taraf adına ödenen tüm gönderi bedeli, depolama masrafları, harç ve vergiler ile tahakkuk edecek diğer tüm talep, zarar, para cezası ya da idari masraflar Gönderen tarafından KARGOWEB'e ödenecektir. Gümrük vergileri, resim, harç, navlun veya iş dolayısıyla husule gelen bir harcamanın ödenmemesi halinde Kargoweb gönderiyi teslimden alıkoyabilir ve ödeme yapılıncaya kadar Kargoweb’in gönderi üzerinde hapis hakkı mevcuttur. . 

 1. Sorumluluk Sınırı

Üyeler,gönderinin değerinin yüksek olması veya gönderinin risk taşıması olması gibi durumların Kargoweb’e bildirmiş olup olmamalarına bakılmaksızın Kargoweb’in sorumluluğunun yalnızca doğrudan kayıplar ile sınırlı olduğunu kabul ederler

Taşıma, havayolu, karayolu ya da diğer bir taşıma biçimini bir araya getiriyorsa, söz konusu kayıp ya da zararın aksi kanıtlanmadıkça hava taşımacılığı sırasında meydana geldiği kabul edilecektir.

Gönderenin işbu maddede belirtilen şart ve sınırları yeterli görmemesi halinde, özel değer beyanında bulunması ve Madde 4.6’de belirtilen “Gönderi Sigortası” yaptırması gereklidir aksi halde Gönderen bütün kayıp ya da zarar risklerini üstlenmiş demektir. İşbu sözleşme Madde 5 hükmü saklıdır.

İşbu maddede belirtilen bütün taleplerin Kargowebe, Kargoweb’in gönderiyi kabul tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde yazılı olarak yapılması gerekir; aksi halde Kargoweb'in işbu madde kapsamında hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

 1. Gönderi ( Yük ) Sigortası
 2. Taşımanın Gecikmesi

 

Kargoweb, Gönderiyi Kargoweb’in ve Anlaşmalı Kargo Firması’nın düzenli teslimat programlarına göre teslim etmek için bütün makul çabaları gösterecektir ancak bunlar garanti kapsamında olmayıp sözleşmenin bir parçasını oluşturmazlar. Kargoweb gecikmelerden kaynaklanan zarar ya da kayıplardan sorumlu değildir. 

 1. Kargoweb’in Kontrolü Dışındaki Haller

Kargoweb, kontrolü dışında gerçekleşen kayıp ya da zararlardan sorumlu değildir. Aşağıdaki haller bu kapsamda olup söz konusu haller bunlardan ibaret değildir: "Doğal Afetler" ; Ör: Deprem, kasırga, fırtına, sel, sis gibi haller; "Mücbir Sebepler" ; Örn.: Savaş, ayaklanma, iç savaş uçak kazası, ambargo, hükümet emirleri; Kargoweb tarafından biliniyor olsa dahi gönderinin niteliğine bağlı bir kusur ya da özellik; Kargoweb çalışanı olmayan ve Kargoweb ile anlaşması bulunmayan bir kişinin bir hareketi ya da ihmali; Örn.: Gönderen, Alıcı, üçüncü bir taraf, Gümrükler ya da diğer Hükümet yetkilileri; endüstriyel fiiller; ve elektronik ya da fotografik görüntülerin, veri ya da kayıtların elektriksel ya da manyetik zarar görmesi ya da silinmesi.

 1. Varşova Konvansiyonu

 

Sevkiyat hava yoluyla gerçekleştiriliyor ve bir nihai varış yeri ya da durak arz ediyorsa, uygulanabildiği hallerde Varşova Konvansiyonu ("Warsaw Convention") geçerli olacak ve birçok halde Kargoweb’in kayıp ya da zarar sorumluluğunun sınırlarını belirleyecektir. 

 1. Güzergah

Gönderinin ara duraklar vasıtasıyla nakledilmesi de dahil olmak üzere, Gönderen tüm güzergah ve yol farklılıklarını kabul etmiştir. 

 1. Gönderenin Beyan ve Taahhütleri

Aşağıdaki şartların yerine getirilmemesi halinde Kargoweb ortaya çıkan hiçbir zarardan sorumlu değildir ve Gönderen aşağıdaki haller sonucunda Kargoweb’in zarara uğraması halinde Kargoweb’in her türlü zararını derhal nakden ve def’aten tazmin edecektir.

 • Gönderen ya da temsilcileri tarafından verilen bütün bilgiler tam ve doğrudur.
 • Gönderi, Gönderen tarafından (varsa çalışanları tarafından) güvenli yerde hazırlanmıştır.
 • Gönderen, Gönderiyi hazırlama konusunda güvenilir kişilerden yararlanmıştır.
 • Gönderen, Gönderiyi hazırlık, depolama ve Kargoweb’e taşıma aşamalarında yetkisiz müdahalelere karşı korumuştur.
 • Gönderi, olağan koruma şartlarında güvenli taşımayı temin için gereğince işaretlenmiş, adreslenmiş ve paketlenmiş durumdadır.
 • İlgili bütün gümrük, ithalat, ihracat düzenlemeleri ve ilgili diğer yasa ve düzenlemelere uyulmuştur ve
 • Konşimento ve Proforma Fatura Gönderenin yetkili temsilcisi ya da kendisi tarafından imzalanmıştır veya kargoweb.com sitesinden yaptığı işlemler sonunda onayladığı elektronik olarak kabul edilmiştir.
 1. Cayma Hakkı

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi ve Taşımacılık Genel Şartları’nı www.kargoweb.com web adresi üzerinden onayladığı tarihten itibaren Kargoweb tarafından gönderilmek üzere alınmış herhangi bir gönderisi olmaması şartıyla on dört (14) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğini iptal etme ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Kargoweb, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren Üyenin Üyeliğini iptal eder. Cayma hakkının süresi, Üyenin Üyelik Sözleşmesi ve Taşımacılık Genel Şartları’nı www.kargoweb.com web adresi üzerinden onayladığı tarihten itibaren başlar.

 

Üye , cayma hakkını kullandığına dair bildirimi yazılı olarak info@kargoweb.com e-posta adresine göndermek suretiyle yapacaktır.

 

 1. Sair Hususlar

 

 1. Üye, spam, virüs, Truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile kargoweb.com web sitesinin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. Anlaşmalı Kargo Firması ve Kargoweb birbirinden bağımsız ve ayrı ticari kuruluşlardır. Kargoweb, hiçbir surette Anlaşmalı Kargo Fiması’nın ifa yardımcısı olmadığı gibi ortağı, acentesi, bayii, vekili, temsilcisi veya herhangi bir şekilde tacir yardımcısı da değildir.
 3. Üye, kargoweb.com bütünü veya bir kısmını başka bir internet sitesinde Kargoweb’in önceden alınmış yazılı izni olmaksızın kullanmamayı; sistemde bulunan, kaynak kodu, veri kodu ve yazılım da dâhil olmak üzere, hiçbir veriyi değiştirmemeyi, kopyalamamayı, çoğaltmamayı, başka bir lisana çevirmemeyi, üzerinde ters mühendislik yapmamayı, yeniden yayınlamamayı yayımlamamayı, başka bir bilgisayara yüklememeyi, postalamamayı, herhangi bir suretle iletmemeyi, sunmamayı ya da dağıtmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Süre ve Fesih
  1. İşbu Sözleşme, Standart Üyeiçin işbu Üyelik Sözleşmesi ve Taşımacılık Genel Şartları’nı kargoweb.com web sitesi üzerinden Standart Üyenin onaylamasından itibaren süresiz olup, VIP Üye için VIP Üyelik Ücreti’nin ödemesinden başlamak üzere on iki (12) ay boyunca geçerlidir. Sözleşme, söz konusu on iki (12) aylık süre sona erdiğinde herhangi bir ihtar veya ihbar keşidesine gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

 

 1. Kargoweb, Üye’nin işbu Sözleşme’de belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda Üye’ye göndereceği bir ihtarname ile ihlalin on beş (15) gün içerisinde düzeltilmesini talep edecek, söz konusu süre neticesinde ihlalin düzeltilmemesi halinde ise dilediği takdirde işbu Sözleşme’yi hiçbir tazminat sorumluluğuna tâbi olmaksızın feshetmek hakkını haiz olacaktır. Üye’nin Madde 7 kapsamında düzenlenen ve TKHK’den doğan cayma hakkı saklıdır.

 

 1. İhtilafların Çözümü

Taraflar arasında işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilafların hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilân edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değerin üstünde Tüketici Mahkemeleri; Tüketici Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

 1. Bölünebilirlik

 

Taraflar işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü veya koşulu yetkili bir mahkeme tarafından herhangi bir sebeple tamamen veya kısmen yasadışı, geçersiz veya ifa edilemez sayıldığı takdirde, bu geçersizlik veya ifa edilemezliğin, esas edimlerin ifasını engellememek kaydı ile, kalan diğer hüküm, taahhüt, koşul veya kısımların geçerliliğini veya ifa kabiliyetini etkilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

ARACI/SAĞLAYICI

Kargo Ağı Boğaziçi Kargo Taşımacılık Ticaret Anonim Şirketi

 

GÖNDEREN/ÜYE

TARİH